Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Boligsosialt team (Boligkontor)

(Tidligere Bo- oppfølgingstjenesten (til våren 2013) og Boligkontoret til mai 2015)

     

Boligkontor Til toppen av siden 

Boligsosialt team er organisert i Rusavdelingen, som er en del av Bo og dagtilbudtjenesten.

Vi holder til i 2. etasje i det gamle Fokus-bygget, med inngang fra Nordgata, besøksadresse Nordgata 8..

Post-adresse:
Postboks 24 
7651 Verdal

Ta gjerne kontakt
Servicekontoret, Verdal kommune
74 04 82 00

Boligkontoret bistår vanskeligstilte innbyggere med veiledning og bistand til å skaffe og beholde egnet bolig.

Tjenester som gis Til toppen av siden

  • Bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med å skaffe og beholde bolig
  • Bistå med å sikre husleiebetaling, restansearbeid
  • Gi veiledning om Husbankens virkemidler (bostøtte, startlån, boligtilskudd, leie før eie-prinsippet)
  • Veiledning om boligmarkedet
  • Hjemmebesøk/kartlegging av boevne
  • Veiledning til innbyggere som trenger støtte for å bli selvstendige i sin boligkarriere, innbyggere med avslag på kommunal bolig
  • Bistå med å skape et hjemHjemmebesøk i kommunale boliger

Søknadsskjema kommunal utleiebolig for vanskeligstilte - PDF

Søknadsskjema oppfølging i bolig - PDF

 
 

 Til toppen av siden

Publisert: 30.07.2009 09:07 Sist endret: 18.03.2021 15:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS