Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Institusjonstjenesten

TJENESTEBESKRIVELSE INSTITUSJONSTJENESTEN.

Hovedinnholdet i institusjonstjenestens tilbud.
Institusjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne er ikke omfattet av denne serviceerklæringen - se tjenestebeskrivelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne her.
Ved å utgi en slik beskrivelse ønsker vi å utvikle god kontakt med alle som behøver oss, samt å avklare forventninger til tjenestetilbudet.
Utskriftsvennlig versjon av tjenestebeskrivelsen. (PDF)

TAUSHETSPLIKT     Til toppen av siden
Alle ansatte i institusjonstjenesten har taushetsplikt.
Det betyr at vi ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til utenforstående uten ditt samtykke.

MÅLSETTING     Til toppen av siden
Vi arbeider ut i fra følgende lovverk som regulerer drift av sykeheimer: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Vi skal bidra til et godt og trygt opphold for alle som midlertidig eller permanent har en av våre institusjoner som bosted. Alle tjenester baseres på individuelle behov, tilpasset den enkelte beboers situasjon.

TJENESTER VI KAN TILBY     Til toppen av siden
Etter en faglig, individuell vurdering, og i samsvar med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kan følgende tjenester være aktuelle:

 • Heldøgn pleie- og omsorg inkl avlastningstilbud
 • Ernæringsrik kost
 • Tilrettelagt hjelp i forhold til den enkeltes behov
 • Ulike sosiale aktiviteter
 • Ukentlig legetilsyn
 • Tilpasning av ulike hjelpemidler
 • Tannlege (gratis for sykeheimsbeboere)
 • Frisør (betales av beboeren)
 • Fotpleie (betales av beboeren)
 • Andakt

Pårørendeforeningen, Sanitetsforeninger og andre bidrar med aktivitetstilbud av ulike slag med jevne mellomrom

INNTAKSNEMNDA     Til toppen av siden
Det er inntaksnemnda som innvilger opphold i institusjon. Det blir gjort etter vurdering basert på sykepleiefaglig saksutredning og evt legeopplysninger, samt ut i fra gjeldende lovverk.
Opplysninger fra lege om din helsetilstand må foreligge før du kan kan få plass i en institusjon.
Du innvilges i første omgang et korttidsopphold. Har du behov for et lengre opphold vurderes dette i samråd med deg, eventuelt dine pårørende og tilsynslege.
Samarbeidsmøter gjennomføres med pårørende og hjemmetjenesten, eventuelt også med andre samarbeidspartnere innen 14 dager etter innkomst dersom det er behov for det.

KOSTNADER     Til toppen av siden
For et korttidsopphold (pr. 01.01.10) koster det kr. 125,- pr. døgn for inntil 60 døgn, medregnet eventuell sykehusinnleggelse eller lignende før oppholdet.
For lengre opphold kan det kreves 75% årlig av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85% årlig, jfr. vedtak etter Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v..

Se oversikt over egenandeler for omsorgs- og velferdstjenester.

 
VERDISAKER     Til toppen av siden
Institusjonene kan ikke ta ansvar for verdisaker og penger.

KLAGEADGANG     Til toppen av siden
Det er mulighet til å klage på kommunale vedtak om tildeling av tjenester.
Klagen sendes skriftlig til inntaksnemnda. Klagen må være underskrevet av søker eller det må foreligge fullmakt. Vi kan hjelpe til med å sette opp klagen. Overordnet klageinstans for sykeheimsplasser er Helsetilsynet v/Fylkesmannen i Trøndelag.

KONTAKT     Til toppen av siden
Verdal kommune har to sykeheimer:

 • Verdal Bo- og Helsetun
 • Ørmelen Bo- og Helsetun

En del av plassene er spesielt tilrettelagt for personer med demens, personer i rehabilitering, alvorlig syke og eldre personer med psykiatrisk sykdom. Det vurderes ved inntak hvilken avdeling som passer best for deg.

Utflytting fra de tilrettelagte plassene kan påregnes dersom behovene dine endrer seg. Dette får du skriftlig melding om.
 
Informasjon og søknadsskjema får du ved Servicekontoret eller du kan laste det ned her:

 • Øra, telefon 74 04 84 12
 • Vinne, telefon 74 04 84 64
 • Vuku, telefon 74 06 51 84

Søknaden må være underskrevet av søker eller det må foreligge fullmakt.

 

Publisert: 01.02.2010 11:28 Sist endret: 23.12.2020 11:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS