Gå til innhold Globalmeny Forsiden
smittebegrensning1

Forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontor for Helse og omsorgstjenester har som oppgave å motta og behandle alle søknader innenfor helse- og omsorgtjenester fra personer som bor eller oppholder seg i Verdal kommune. Ved at saksbehandlerressursen og kompetansen er samlet i en enhet skal dette sørge for likeverdig behandling av søknader gjennom god saksbehandling, jf. blant annet forvaltningsloven.

Forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester fatter beslutninger og enkeltvedtak om følgende tjenester:

 • Hjemmetjenester herunder helsehjelp og praktisk bistand
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Støtte/treningskontakt
 • Omsorgsstønad
 • Institusjonsplasser herunder kort/rehabilitering/langtids og avlastningsopphold
 • Privat avlastning
 • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og Personlig Assistanse (PA)
 • Avlastning barn
 • Dagtilbud
 • Rus- og bo oppfølging
 • Psykiatrisk helsetjeneste
 • Koordinator
 • Omsorgsboliger og boliger for vanskeligstilte
 • Velferdsteknologi
   

Kontaktinfo:

 • Enheten har kontor i Vektargata 7-9
 • Telefon: 74 04 82 00
 • Leder: Tony Grägg
   

Link til søknadsskjema for helse og omsorgstjenester  PDF-format

Link til søknadsskjema for helse og omsorgstjenester  docx-format (Word)

Publisert: 19.02.2020 07:18 Sist endret: 19.02.2020 07:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS