Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Trygghetsalarm

TJENESTEBESKRIVELSE TRYGGHETSALARM.Bilde av en trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en måte å komme i kontakt med hjemmetjenesten på når man har kommet opp i en (nød) situasjon hvor man trenger rask bistand, og ikke greier å bruke vanlig telefon. Trygghetsalarm erstatter ikke akuttberedskap som er tillagt legevakt. Trygghetsalarm kan brukes av søkere som på grunn av sykdom/funksjonshemming eller andre forhold ikke kan tilkalle hjelp via vanlig telefon.
Utskriftsvennlig versjon av tjenestebeskrivelsen / informasjonsbrosjyre. (PDF)

 
MÅLSETTING    Til toppen av siden
I en akutt situasjon skal trygghetsalarmen være en enkel måte for brukeren å komme i kontakt med personell, og skaffe seg hjelp.

HVA OMFATTER TRYGGHETSALARM?     Til toppen av siden
Hvis bruker befinner seg i en akutt situasjon, kan denne trykke på en alarmknapp som er tilknyttet en alarmsentral.
Bruker vil få kontakt med personell som vurderer hvilke tiltak som må iverksettes..

 
HVEM KAN SØKE?
     Til toppen av siden

 • Mennesker som har vansker med å klare å ta kontakt med pårørende eller hjemmesykepleien med vanlig telefon
 • Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men en tjeneste som kan innvilges etter søknad.

NÅR ER TJENESTEN TILGJENGELIG?   Til toppen av siden
Trygghetsalarmen er betjent hele døgnet av en alarmsentral som sender varsel til hjemmetjenesten.

HVA KAN DU FORVENTE AV KOMMUNEN NÅR DU FÅR / HAR TRYGGHETSALARM?     Til toppen av siden

 • Taushetsplikt om personlige forhold
 • Personalet legitimerer seg hvis de kommer til utløst alarm
 • Det gis opplæring i bruk av alarm
 • Kommunens teknikere på alarm sørger for montering, samt drift og vedlikehold av alarmen
 • De fleste alarmer vil bli tatt i løpet av 30 minutter i sentrale strøk av Verdal, mens en i mer usentrale strøk vil kunne påberegne litt lengre responstid
 • Vi ber om forståelse for at om hjemmetjenesten er opptatt hos en bruker må vi sørge for at det er forsvarlig å dra fra brukeren før vi drar videre på alarmutrykning
 • Trygghetsalarmen virker i hovedsak innenfor boligen den er montert i.


HVA FORVENTES AV DEG SOM BRUKER AV TRYGGHETSALARM?     Til toppen av siden

 • Det må godkjennes montering av kommunal nøkkelboks ved utgangsdør
 • Før montering av alarm må det sørges for at det finnes en ekstra nøkkel til boligen som skal oppbevares i nøkkelboksen. Nøkkelen overleveres ved montering av alarm og nøkkelboks. Hvis det er husalarm må denne også oppgis
 • Alarmknapp må erstattes av bruker hvis det kommer bort eller blir ødelagt
 • Det må være mobildekning der alarmen monteres, eller tilknytning til bredbånd/nettverk går også greit om bruker har dette og ikke mobiltelefon.
 • Om det er nødvendig med akutt medisinsk hjelp, og det er mulig for deg og få ringt legevatksentralen på tlf.nr.116117, eller akutt medisinsk nødhjelp på tlf.nr. 113 forventer vi at du gjør det istedenfor å bruke trygghetsalarmen
   

 
HVORDAN SØKES DET OM OG TILDELES TRYGGHETSALARM?
     Til toppen av siden
Trygghetsalarm er en kommunal tjeneste som det søkes om til Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester i Verdal kommune. Det er forvaltningskontoret som vurderer om det skal tildeles alarm.
Søknadsskjema kan lastes ned her, man kan få det ved henvendelse servicekontoret i første etasje på Verdal rådhus, eller ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester i Vektargata.

Søknad MÅ underskrives av den som skal bruke alarmen

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester kan nås via Servicekontoret på telefon 74 04 82 00.

 

 

Trygghetsalarm skal kun benyttes ved akutt behov for hjelp

Publisert: 01.02.2010 11:28 Sist endret: 04.12.2020 10:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS