Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronameter

Avlastning for pårørende

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte i form av avlastning.

Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Avlastning erstatter ikke, men ytes i tillegg til, tjenester til den omsorgstrengende. Avlastning kan organiseres på flere måter, for eksempel i institusjon, i brukers hjem eller i hjemmet til avlaster.Avlastning er en tjeneste til deg som er forelder eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter. Det skal også kunne gi pårørende med tyngende omsorgsoppgaver tid til å ivareta søsken.

Avlastning er gratis.

Hvor mye avlastning kan du få?
Det kan variere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester vedkommende har og hvor mye dere ønsker selv. Det er Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester som behandler søknaden din.

Se mer om hva kommunen kan tilby av avlastningstilbud og hvordan du søker om slike tjenester

Avlastning for pårørende til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Verdal kommune tildeler avlastning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne enten i den kommunale avlastningsboligen eller som privat avlastning.
Les mer om kommunens tilbud om avlastningstiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Avlastningsopphold for voksne og eldre
Formålet med å gi avlastningsopphold er å redusere belastningen i pårørendes omsorgsoppgaver. Tilbudet gis i institusjonstjenesten i tidsbegrensede perioder.
Les mer om kommunens tilbud om avlastningsopphold for voksne og eldre her.

Publisert: 30.03.2021 10:17 Sist endret: 20.04.2021 10:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS