Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Barn som pårørende

Barn har rettigheter som pårørende. Det gjelder for de mellom 0-18 år som har psykisk syke foreldre, foreldre som ruser seg, foreldre med en alvorlig somatisk sykdom eller skade, søsken som er somatisk eller psykisk syke og barn som er etterlatt - det vil si hvor den ene eller begge foreldrene er døde.

Det som er vanlig kan bli annerledes – eller har vært annerledes lenge. Det kan være hverdagsrutiner som måltider, oppfølging av skole eller fritidsaktiviteter. Det kan være hvordan voksne og barn oppfører seg, eller det at noen i familien er lei seg, bekymret eller har det vondt.

Du føler deg kanskje ensom – det er vondt å bære på vanskelige eller «kjipe» tanker alene. Det kan være godt og snakke om vanskelige tanker og følelser med en voksen. Kanskje vet du ikke hvem du skal snakke med? Lærere og helsesøster på skolen vil veldig gjerne vite hvordan du har det! Du er ikke alene, og det er mange voksne som vil hjelpe deg! Her er en brosjyre fra helsedirektoratet: Når mor eller far er syk

ALARMTELEFON FOR BARN OG UNGE 116 111.

Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste.
I Verdal er denne tjenesten organisert i enheten Ressurssenter oppvekst som en av flere tjenester.
Barneverntjenesten har telefon-nummer 74 04 82 40 / 98 90 18 56 (kun betjent i åpningstiden)

INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT
(alltid åpen utenom vanlig kontortid, også på helligdager - klikk for informasjon)

Les mer om Barnevern og Familievern.

Å snakke med barn som er pårørende
Barn trenger åpenhet når noen i familien er syke. Det gir trygghet. Åpenhet betyr å snakke sammen om det som skjer og hvordan det oppleves. Informasjon deles og ingen holdes utenfor. Barna får vite at det er lov å spørre om det de lurer på og at de voksne svarer ærlig.

Les mer om kommunens rusavdeling / rustiltak.

 

 

Familieråd

  • Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger
  • I samarbeid med Barnevernet arrangeres et familieråd hvor målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet.

 


Ungdomsarbeid
Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis helsetilbud for ungdom i alderen 13 – 20 år, som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Studenter som er over 20 år kan også benytte seg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.

Les mer om alle tilbudene ved helsestasjonen.

Les mer om kommunens ungdomsarbeid - de kommunale tjenestene som alle har ungdom som målgruppe. (Miljøteam ungdomsskole, ungdomskontakten og ungdomshuset Panzer

 

Lenker

Publisert: 30.03.2021 07:11 Sist endret: 20.04.2021 10:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS