Gå til innhold Globalmeny Forsiden
syd_innsvann_030812

Økonomiske støtteordninger

Langvarig sykdom i familien kan gi utfordringer i forhold til økonomi, arbeidsliv og praktiske forhold. Mange synes det er vanskelig å be om hjelp.

Denne sjekklisten skal være til hjelp for deg som er pårørende. Sjekklisten kan være et utgangspunkt for å innhente informasjon og sørge for at dine rettigheter og plikter blir ivaretatt.

HER SKAL DET IN N LENKE, MEN LENKE TIL FIL PÅ SHAREPOINT FUNGERER IKKE PÅ INTERNETT...

Barn og ungdoms muligheter blant annet fritidsaktiviteter kan påvirkes av endringer i familiens økonomi.

Det finnes støtteordninger og det er viktig å søke om hjelp tidlig,

NAV har informasjon om økonomiske ytelser:

 

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT)
Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler.

 

Ledsagerbevis
Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, og kommunen din har tilbud om ledsagerbevis, kan du søke om dette. Det er den enkelte kommune som bestemmer om de skal ha tilbud om ledsagerbevis.

Publisert: 20.04.2021 10:13 Sist endret: 21.04.2021 11:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS