Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Pårørendestøtte

Pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid kan be om at kommunen setter inn tiltak som kan gjøre omsorgsbyrden din lettere. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte i form av

  1. Opplæring og veiledning
  2. Avlastning
  3. Omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn)

Bestemmelsen omhandler veiledning og opplæring i tilknytning til de arbeidsoppgaver som følger av det særlige tyngende omsorgsarbeidet. Formålet er å gi den pårørende støtte slik at de på best måte kan håndtere og mestre sin rolle som omsorgsyter. Veiledningen og opplæringen skal også bidra til å forebygge den pårørendes egen helse- og livssituasjon.

Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Avlastning erstatter ikke, men ytes i tillegg til, tjenester til den omsorgstrengende. Avlastning kan organiseres på flere måter, for eksempel i institusjon, i brukers hjem eller i hjemmet til avlaster.

Omsorgslønn ble fra 1.oktober 2017 erstattet med begrepet omsorgsstønad. Dette for å tydeliggjøre at det ikke er snakk om lønn i tradisjonell forstand. Den pårørende ansettes ikke i kommunen, men gis en viss økonomisk kompensasjon for særlig tyngende omsorgsarbeid. Ordningen gjelder både for foreldre med omsorgsplikt og for privatpersoner som yter omsorg.

Les mer om avlastning for pårørende her.

Illustrasjonsbilde

Publisert: 30.03.2021 10:02 Sist endret: 20.04.2021 11:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS