Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Lovbrudd og straff

 

ANMELDELSE / POLITISAK     Til toppen av siden
På Politiets nettside (under tjenester) finner du informasjon om hvordan du skal gå fram for å anmelde et forhold.

Forbrytelse
Straffbare handlinger jf. straffeloven (2. del) og i andre lover som kan medføre fengselstraff i mer enn 3 måneder.
Informasjon om forbrytelse fra Store Norske Leksikon.

Forseelse
Straffbare handlinger som er omhandlet i straffeloven 3. del og andre straffbare handlinger som ikke er forbrytelser.
Informasjon om forseelse fra Store Norske Leksikon.

Kriminalitet
Informasjon om kriminalitet fra Store Norske Leksikon.

Lovbrudd
Informasjon om lovbrudd fra Store Norske Leksikon.

 
FORELEGG /
BOT / MULKT     Til toppen av siden
Informasjon om forelegg fra wikipedia.

Forenklet forelegg
Informasjon om forenklet forelegg fra wikipedia.

 
PÅTALEUNNLATELSE
     Til toppen av siden
Når påtalemyndighetene finner at alle vilkår for at det er begått en straffbar handling er oppfylt, og at det finnes tilstrekkelig med bevis til holde en person ansvarlig, kan påtalemyndighetene likevel la være å fremme straffesak og i stedet gi påtaleunnlatelse. Dette er regnet som en strafferettslig reaksjon.
Les om påtaleunnlatelse i Store Norske Leksikon.

 
SAMFUNNSSTRAFF
     Til toppen av siden
Samfunnstjeneste
Informasjon om samfunnsstraff / samfunnstjeneste fra wikipedia.

 
SONING
     Til toppen av siden
Fengselsstraff
Informasjon om fengsel og fengselsstraff fra wikipedia.

Forvaring / Sikring
Informasjon om forvaring fra wikipedia.

Kriminalomsorg
Kriminalomsorgens egen nettside
Temaside om kriminalomsorg fra Justisdepartementet.

Publisert: 10.03.2009 12:07 Sist endret: 16.05.2022 09:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS