Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Skatt og likning

Fra 1. november 2020 er alle kemnerens oppgaver overført til Skatteetaten, og fra samme dato er det ikke lenger noen kemner i kommunene. Alt som har med skatt og likning å gjøre, er det nå Skattetetaten som håndterer.

ARV OG GAVER     Til toppen av siden
Informasjon om arv og gaver finner du under tjenesten Individ og samfunn > Dødsfall

 
EIENDOMSSKATT
     Til toppen av siden
A-ordningen / A-meldingen 
Fra 1. januar 2015 innføres A-ordningen som gjelder for alle arbeidsgiverer og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.
A-meldingen erstatter lønns- og trekksoppgave, årsoppgave for arbeidsgiveravgift, terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, oppgave til lønnsstatistikk og medling til Aa-registeret.
Se mer informasjon om A-meldingen / A-ordningen hos Altinn.

Boligskatt
Kommunal skatt eller avgift på ulike former for eiendom. Den enkelte kommune avgjør om det skal vere eiendomsskatt, og slik skatt er innført i Verdal.

Egen informasjonsside om eiendomsskatt i Verdal kommune.

 
INNTEKTS- OG FORMUESSKATT
     Til toppen av siden
Skattetaten sine nettsider inneholder informasjon om skatt, og det er også denn etaten som skal kontaktes ved spørsmål om skatt.

Formueskatt
Temaside om formuesskatt fra skatteetaten.

Forskuddstrekk
Se / kontakt skatteetaten.

Inntektsoppgave
Se / kontakt skatteetaten.

Inntektsskatt / Personbeskatning / Personskatt
Se / kontakt skatteetaten.

A-ordningen / Lønns- og trekksoppgave / Lønnsoppgave
Fra 1. januar 2015 ble blant annet lønns- og trekksoppgaven erstattet av A-ordningen / A-meldingen.
Se mer informasjon om A-meldingen / A-ordningen hos Altinn.

Restskatt
Om restskatt hos skatteetaten.
Om restskattwikipedia

Skatteattest
Informasjon om skatteattest fra skatteetaten.

Skattetrekk
Se / kontakt skatteetaten.
Søk om nytt / endret skattekort / frikort / endring av forskuddstrekk her.

Toppskatt / Trinnskatt
Temaside om trinnskatt hos skatteetaten.
(Trinnskatt erstattet toppskatt fra 2016)
Temaside om toppskatt hos skatteetaten. (gjaldt fram til 2015)

Utlignet skatt
Se / kontakt skatteetaten.

 
NÆRINGSSKATT
     Til toppen av siden
Temaside om skatter og avgifter, bl.a.bedriftsbeskatningregjeringen.no.

Forskuddsskatt / Forhåndsskatt
Se / kontakt skatteetaten.
Søk om nytt / endret skattekort / frikort / endring av forskuddstrekk her.

Næringsoppgave
Informasjon om næringsoppgave fra altinn.no

Resterende skatt
*

Selskapsoppgave
Informasjon om de forskjellige typer av selskapsoppgave finnes hos skatteetaten og på altinn.no.

Skatteattest
Informasjon om skatteattest fra skatteetaten.

 
SELVANGIVELSE / SJØLMELDING
     Til toppen av siden
Aksjer
Se / kontakt skatteetaten.

Fradrag
Se / kontakt skatteetaten.

Ligningsattest / Likningsattest
Se / kontakt skatteetaten.

Minstefradrag
Se / kontakt skatteetaten.

Pendling
Se / kontakt skatteetaten.

Realisasjon
Se / kontakt skatteetaten.

Restskatt
Se / kontakt skatteetaten.

Skatteberegning
Se / kontakt skatteetaten.

Skattefradrag
Se / kontakt skatteetaten.

Skatteoppgjør
Se / kontakt skatteetaten.

Særfradrag
*

Verdipapirer
Se / kontakt skatteetaten.

 
SKATTEKORT
     Til toppen av siden
Frikort
Søk om nytt / endret skattekort / frikort / endring av forskuddstrekk her.

Publisert: 17.02.2009 11:07 Sist endret: 10.12.2021 12:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS