Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Eiendomsskatt

 

Verdal kommunestyre har i møte den 13.12.2010 vedtatt at det skal foretas nytaksering av samtlige eiendommer i kommunen, med virkning fra 01.01.2012. I løpet av 2011 vil det bli gjennomført besiktigelse av alle eiendommer som skal ha eiendomsskatt. Eiendommer som drives som jord- og skogbrukseiendommer har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, med unntak av boligbygg/fritidsbygg på eiendommen.
Innen 1.mars 2012 skal alle takster være fastsatt og underretning foretatt. Det vil være anledning til å klage på takst etter eiendomsskatteloven.
Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd for meiendomssskatt (tidligere skattetakstnemnd) som er ansvarlig for takseringen. Det gis i denne brosjyren informasjon fra kommunen om eiendomsskattebergning, besiktigelse, taksering og hvordan du kan kontakte kommunen om spørsmål vedrørende dette. Servicekontoret i kommunen har ansvar for det praktiske arbeidet med taksering og utskrivingen.


Verdal innførte eiendomsskatt på verker og bruk i år 2000. I 2001 ble det innført eiendomsskatt på boliger i avgrensede områder. Fram til 2007 var det kun anledning til å skrive ut eiendomsskatt i bymessig strøk.

Ved en lovendring gjeldende fra 2007 ble det innførtFaksimile av dokument som besrkiver retaksering av eiendommer i forbindelse med eiendomsskatt eiendomsskatt i hele kommunen. Takstene og promillen har vært uendret i 10 år. Loven sier at det skal retakseres hvert 10 år.
Takstgrunnlaget fra 2001 ble lagt til grunn ved utvidelsen i 2007. Eiendomsskatten er den eneste skatten som kommunen selv har styring med og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen.
Inntektene fra eiendomsskatten brukes til å finansiere kommunale tjenester. Den blir innkrevd sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene. 

Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt, §28 Eigedomsskatteloven.
 
Eiendomsskatt, søknad om nedsettelse / ettergivelse av utlignet eiendomsskatt (pdf)  

Publisert: 27.07.2009 13:20 Sist endret: 10.12.2021 12:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS