Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Høyere utdanning

Kommunen har ikke ansvaret for, og tilbyr ikke, høyere utdanning. Høyere utdanning i Norge er stort sett et statlig ansvar, men det finnes også en rekke private utdanningsinstitusjoner.

I menyen til høyre har vi lagt ut lenke til de utdanningsinstitusjonene som finnes i Trøndelag, og en god del andre lenker. Under finner du emneord med ytterligere informasjon.

BIBLIOTEKTJENESTER     Til toppen av siden
Se Bibliotektjenester under Kultur på tjenesten Kultur, idrett og fritid. 
 
 
ETTERUTDANNING OG VIDEREUTDANNING     Til toppen av siden
De fleste høgskoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner tilbyr egne opplegg for etter- og videreutdanning. Mange av disse tilbudene kan gjennomføres på kveldstid, slik at det er mulig å være i jobb under utdanning.

For mer informasjon om de tilbudene som finnes henvises det til de enkelte utdanningsinstitusjoner, mange av disse har egne informasjonssider på nett om etter. og videreutdanning (f.eks NTNU Videre)

Etterutdanning utfyller, fornyer og ajourfører grunnutdanninga innen et fagområde, og er vanligivis ikke formelt kompetansegivende. Videreutdanning bygger videre på tidlegere grunnutdanning eller gir kunnskap på nye områder, og er vanligvis eksamensrettet og med et omfang som gir formell kompetanse.

 
FAGSKOLEUTDANNING / TEKNISK FAGSKOLE
     Til toppen av siden
Korte yrkesrettede utdannelser som bygger på videregåande opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Temaside om fagskoleutdanning fra Kunnskapsdepartementet

Informasjonsmateriell om fagskoleutdanning fra Kompetanse Norge og Nasjonalt Fagskoleråd
 
 
FJERNUNDERVISNING     Til toppen av siden
Opplæringsmetode der lærer og elev ikke er på samme sted. Mange utdanningsinstitusjoner tilbyr deler av studiene sine som hel elelr delvis fjernundervisning. Se de enkelte utdanningsinstitusjoner for nærmere opplysninger om hvilke studier som tilbys med fjernundervisning.

 
HØGSKOLE OG UNIVERSITET     Til toppen av siden
Høgskole / Høyskole / Universitet
Temaside om høyere utdanning fra Kunnskapsdepartementet
 
Det finnes lenker til alle universiteter og høyskoler i Norge i menyen til høyre, og de høyskolene og universitetene som finnes i Trøndelag er listet opp for seg.

Nord universitet.

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).
 
 
SAMORDNA OPPTAK     Til toppen av siden
Studieplass
Samordna opptak koordinerer opptaket til høgskoler og universitet i Norge. Dette innebærer at hver søker bare får et tilbud om studieplass, og eventuelt tilbud om ventelisteplass.

Egen nettside for Samordna opptak til 46 universiteter og høgskoler i Norge.

Publisert: 20.02.2009 09:22 Sist endret: 11.05.2022 12:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS