Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Skolemiljø

 

INNEMILJØ / INNEKLIMA / HYGIENE /      Til toppen av siden
RENHOLD / VENTILASJON /UTEOMRÅDE / UTEMILJØ
Opplæringslova kapittel 9a gir regler for elevene sitt skolemiljø - både det fysiske og det pykososiale miljøet.

Innemiljø er etter Verdens helseorganisasjon (WHO) sin definisjon de fem inneklimafaktorene, med tillegg av estetiske og psykososiale forhold. Inneklimafaktorene er temperatur, luft, lys/stråling, lyd/støy og utforming/innredning.

Et av kravene til skolenes fysiske utemiljø i Opplæringslovens § 9a er at uteområdene skal være utformet slik at de gir mulighet for lek, aktivitet og hvile.
Skolens uteområder skal gi rom for mange ulike aktiviteter og være et trygt og utfordrende sted for lek, læring og opplevelser. Ideelt sett bør derfor en allsidig skolegård by på variert terreng og variert vegetasjon, og den bør inneholde alt fra akebakker, klatretrær og balløkker til små gjemmesteder og lune kroker.

Temaside om skole- og læringsmiljø fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
MOBBING     Til toppen av siden
Det skal nytte å si ifra!
Fra 1. august 2017 endres Opplæringslova kapittel 9a:
Det nye regelverket skal styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre.

Informasjonsside om mobbing fra Barneombudet.

Mobbing i Skolen - en uavhengig organisasjon med engasjerte mennesker.

nullmobbing.no fra Utdanningsdirektoratet.

  

  

Publisert: 10.03.2009 12:08 Sist endret: 10.02.2022 12:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS