Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Voksenopplæring

NORSKOPPLÆRING     Til toppen av siden
 
Møllegata Voksenopplæring har følgende tilbud

Dagtid:

 • Grunnskole for voksne – modulbasert. 5 ulike klasser
 • Norskopplæring for voksne 22-60 år fra A1 – B1/B2. 4 ulike klasser
 • Norskopplæring for ungdom 16-21 år på Verdal Videregående skole. En klasse
 • Grunnskoleopplæring for ungdom på Verdal Videregående skole. En klasse
 • Logopedtilbud
 • Arbeidspraksis en dag i uka
 • 50 t Samfunnskunnskap med offisiell prøve

Kveldstid:

 • Kveldsundervisning for voksne nybegynnere opp til A2 nivå
 • Kveldsundervisning fra B1 – B2

Innvandrere har rett og plikt til å gjennomføre 250 timer opplæring i norsk og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap på et språk de forstår.

Møllegata Voksenopplæring, Hanskemakargata 15, har ansvaret for denne opplæringen i Verdal kommune. Se kontaktinforrmasjon i høyre marg.

Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere) fra Lovdata.
 
Temaside om introduksjonsprogrammet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Norsk språk
Se informasjon om norsk språktema Individ og samfunn under emne Språk.

Språkkurs og språktest
Se informasjon om språkkurs og språktesttema Individ og samfunn under emne Språk.

 
SPESIALUNDERVISNING FOR VOKSNE     Til toppen av siden
 
Hvem kan få tilbudet?

Voksne som etter Opplæringslovens § 4A-2:

 • ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
 • har særlig behov for hjelp til å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter
 • trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade

- og voksne

 • med nedsatt hørsel/døvhet som trenger opplæring
 • synshemmede som trenger opplæring
 • med språk-, stemme- eller talevansker som trenger opplæring

Søknadsskjema
Søknadsskjema om voksenopplæring for funksjonshemmede - PDF
Søknadsskjema om voksenopplæring for funksjonshemmede - Word, Jmf. Opplæringslovens § 4A-2

Før opplæring kan starte, må det foretas en sakkyndig vurdering. Denne gjennomføres vanligvis av Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT). Deretter blir det eventuelt fattet et enkeltvedtak om opplæring.

Det er virksomhetsleder ROS, Lars Einar Karlsen, som fatter enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.

Søknaden sendes til:

Verdal kommune
Ressurssenter oppvekst v/ virksomhetsleder Lars Einar Karlsen
Postboks 24
7651 Verdal

Les mer om spesialundervisning for voksne på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

 
VOKSENOPPLÆRING
     Til toppen av siden
Temaside om voksenopplæring hos Utdanningsdirektoratet.

Temaside om voksenopplæring fra Kunnskapsdepartementet.

Voksenopplæringsloven fra Lovdata.

Møllegata Voksenopplæring, Møllegata 12, har ansvaret for voksenopplæring for innvandrere (norsk og samfunnsfag).

Etterutdanning / Spesialundervisning / Videreutdanning
De fleste høgskoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner tilbyr egne opplegg for etter- og videreutdanning. Mange av disse tilbudene kan gjennomføres på kveldstid, slik at det er mulig å være i jobb under utdanning.

For mer informasjon om de tilbudene som finnes henvises det til de enkelte utdanningsinstitusjoner, mange av disse har egne informasjonssider på nett om etter. og videreutdanning (f.eks NTNU Videre)

Publisert: 10.03.2009 12:09 Sist endret: 09.04.2021 08:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS