Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Mandat trafikksikkerhetsutvalg

Mandatet for det kommunale trafikksikkerhetsutvalget er vedtatt i Plan- og utviklingskomiteen den 13.02.2007.

Mandat kommunalt trafikksikkerhetsutvalg (KTU):
 
Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg velges blant plan- og utviklingskomiteens (evt. kommunestyrets) medlemmer med leder, nestleder, medlem og 1 stk. varamedlem.
 
I tillegg stiller lensmannen med en representant, kommuneadministrasjonen stiller med fire representanter som har ansvar for henholdsvis barn og unge, teknisk drift, barnehage-/skolesaker og plan/miljø. Plan/miljø har ansvar for sekretærfunksjonen.
 
KTU skal;

 • Samordne trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen samt fungere som bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker.
   
 • Utarbeide forslag til revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan hvert 4. år.
   
 • Utarbeide forslag til revisjon av trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram og skoleskyssordning hvert år.
   
 • Oppdatere oversikt over ulykkessituasjonen i kommunen.
   
 • Kontrollere arealplaner med hensyn til trafikksikkerhetsmessige forhold.
   
 • Arrangere og delta i holdningskampanjer for bruk av refleks, bilbelte, sykkelhjelm m.v.
   
 • Utarbeide forslag på trafikksikkerhetstiltak der det skal søkes om tilskuddsmidler fra FTU.
   
 • Være høringsorgan for aktuelle skiltplaner.
   
 • Være pådriver overfor alle kommunale enheter i forhold omkring trafikksikkerhet.
   
 • Arbeide for å stimulere foreninger og organisasjoner i kommunen til å drive med trafikksikkerhetsarbeid.
   
 • Arbeide for at nødvendige midler til trafikksikkerhetsarbeid prioriteres i budsjettene.
   
 • Forestå gjennomføring av enkle trafikksikkerhetstiltak som har hjemmel i trafikksikkerhetsplanen eller strakstiltak innenfor en kostnadsramme på kr. 50.000.
Publisert: 26.10.2009 07:54 Sist endret: 26.10.2009 08:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS