Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Yrkestransport

GODSTRANSPORT     Til toppen av siden
Enkeltturtillatelse
Informasjon om og bestiling av tillatelse fra Statens Vegvesen.
 
Fellesskapstillatelse
Innenfor EØS er transportmarkedet i stor grad liberalisert. Godstransport foregår i henhold til en fellesskapstillatelse og persontransport i henhold til en fellesskapslisens. En slik tillatelse/lisens gir adgang til å utføre bilateral transport, transittransport, tredjelandstransport og midlertidig kabotasje. Løyver som utstedes etter 1.1.2015 vil gi adgang til både nasjonal og internasjonal transport som nevnt ovenfor. For internasjonal rutetransport kreves særskilt tillatelse.
 
Godsløyve / Transportløyve
Informasjonsside om løyver for gods- og persontransport fra Samferdselsdepartementet.
 
Egen nettside for å søke etter løyvehavere i hele landet. Siden inneholder også informasjon om forskjellige typer løyver.
 
Spesialtransport / Farlig gods
Informasjon fra Statens Vegvesen.
 
Tungtransport
Statens Vegvesen har utarbeidet et kart som blant annet viser høyde-, bredde- og tyngdebegrensninger for transport i Norge. Se linken nedenfor.  

 
Vegliste
Oversikt over veglister og bestemmelser fra Statens Vegvesen.
 
 
PERSONTRANSPORT / PASSASJERTRANSPORT     Til toppen av siden
Buss / Turbil / Turbuss
Det er to lokale buss-selskap i Verdal som driver turkjøring i inn- og utland.

I tillegg kjører Trønderbilene rutetrafikk i hele Nord-Trøndelagog AtB i hele Trøndelag.
 
Drosjeløyve / Selskapsvognløyve / Transportløyve / Turvognløyve 
Informasjonsside om løyver for gods- og persontransport fra Samferdselsdepartementet.
 
Egen nettside for å søke etter løyvehavere i hele landet. Siden inneholder også informasjon om forskjellige typer løyver.
 
Enkeltturtillatelse
Informasjon om og bestiling av tillatelse fra Statens Vegvesen.
 
Fellesskapslisens
Innenfor EØS er transportmarkedet i stor grad liberalisert. Godstransport foregår i henhold til en fellesskapstillatelse og persontransport i henhold til en fellesskapslisens. En slik tillatelse/lisens gir adgang til å utføre bilateral transport, transittransport, tredjelandstransport og midlertidig kabotasje. Løyver som utstedes etter 1.1.2015 vil gi adgang til både nasjonal og internasjonal transport som nevnt ovenfor. For internasjonal rutetransport kreves særskilt tillatelse...
 
Taxi / Drosje / Limousin 
Verdal Taxi - 74 07 82 00
 
Håvard Selnes Buss og Taxi

Det er for tiden ingen som driver med utleie av limousin i Verdal.

Publisert: 10.03.2009 12:12 Sist endret: 23.12.2020 11:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS