Asfaltarbeid i sentrum uke 23 og 24

Det er PEAB asfalt som utfører arbeidene som består av:

  • Fresing starter uke 23 (torsdag og fredag)
  • Oppretting/asfaltering uke 24

Gatene som berøres er:

  • Møllegata, freses og asfalteres (oppretting).
  • O. Halvorsen gate, noe fresing og oppretting.
  • Fløytarvegen, freses og opprettes. Her skal også opphøyd gangfelt reetableres.
  • Jernbanegata, freses og opprettes.

Arbeidsvarsling

Under fresing og asfaltering må veien stenges. Det er gode omkjøringsmuligheter og omkjøring vil bli skiltet. Det kan også tidvis bli aktuelt med manuell dirigering.

Ber om at publikum/kjørende hensyntar skilting og arbeid i gata.

Asfaltarbeid - Klikk for stort bilde