Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er lagt frem for formannskapet 03.11.2022.

Endringer kan forekomme frem til saken legges frem på innstillingsmøte økonomiplan og budsjett 24.11.2022.

Se forslaget her