Det er høst og tid for influensavaksine!

Alle over 65 år og personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.

Hvem som er i de ulike risikogruppene, kan du lese her: Influensavaksine til risikogrupper - FHI

Merk spesielt at en del barn er i risikogruppene og er anbefalt å vaksinere seg.

Beboere i helseinstitusjoner får tilbud om vaksine der de bor. Helsepersonell får tilbud om vaksine på arbeidsplassen.

Andre som er anbefalt influensavaksine bes ta kontakt med sitt fastlegekontor for å få vaksine.