Eiendomsskatt – omtaksering av hele kommunen

Med bakgrunn i eiendomsskattelovens § 8A-3 vedtok kommunestyret 31.10.2022 at det i løpet av 2023 skal gjennomføres en omtaksering av alle eiendommer. Det skal danne grunnlaget for ny eiendomsskattetakst fra 2024. Den nye taksten skal tilsvare markedsverdi ved fritt salg.

Verdal kommune har engasjert takstfirmaet Eskan, som sammen med eiendomsskattekontoret vil utføre denne jobben. I løpet av våren, sommeren og høsten 2023 vil det bli foretatt besiktigelse av alle eiendommer. Det vil være 8-10 personer som vil gjennomføre besiktigelsene. De vil være uniformert med gule vester med Verdal kommune-logo og ID-kort.

Det vil være mulig for innbyggerne å melde fra dersom det er ønskelig å være til stede ved besiktigelsen av deres eiendom.

Informasjon om kommunal taksering (PDF, 2 MB)

Ved å logge inn på Min side kan du som er boligeier se faktaopplysninger som vil bli brukt i takseringen av din bolig. Det gjelder for eksempel areal for bygning eller boenhet, byggeår, bygningstype med mer.

Min side - eiendom