Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

Verdal kommune tar i bruk Helseplattformen 11. februar. 

Logo Helseplattformen - Klikk for stort bilde

Verdal tar i bruk Helseplattformen samtidig som Levanger natt til 11. februar 2023. Som med alle store prosjekter, er kommunen forberedt på at det dukker opp enkelte utfordringer under oppstarten. Dette er å forvente i så omfattende prosjekter som krever svært mye av både medarbeidere og av organisasjonen vår.  

Den siste tiden har det blitt gjennomført et formidabelt arbeid internt med å overføre data fra gamle til nytt system. De ansatte har drevet med opplæring og egentrening, samtidig som tjenestene drives som før.  

Derfor ber vi om litt ekstra tålmodighet i tiden som kommer. Vi skal fortsatt sørge for gode og forsvarlige helsetilbud for alle innbyggerne våre. Samtidig kan tjenestene ha noen begrensninger i enkelte perioder, fordi ansatte bruker mye ressurser på å ta i bruk den nye løsningen.  

Vi gjør vårt ytterste for at overgangen til Helseplattformen går så bra som mulig, men i en overgangsfase vil du kunne oppleve mindre forsinkelse eller at noen tjenester ikke er helt som forventet.  

Det ber vi om forståelse for. 

Hva betyr dette for deg? 

I dag lagres opplysningene om deg og din behandling i ulike systemer – i kommunen, hos fastlegen og på sykehuset. Helseplattformen gir muligheten for et felles journalsystem for hele helsetjenesten. 

At informasjonen om deg samles i Helseplattformen, vil gi deg koordinerte tjenester og bedre oppfølging.   

Selv om vi nå samler helseopplysninger i ett og samme system, så betyr det ikke at alt helsepersonell vil ha tilgang til all informasjon. Bare den som har en tjenstlig grunn for det kan få tilgang til dine pasientopplysninger. Det betyr at de som behandler deg bare har tilgang på det de trenger for å gi deg riktig oppfølging. 

Du vil få tilgang til dine egne opplysninger, gjennom innbyggerportalen HelsaMi. Etter hvert som flere tar i bruk Helseplattformen kan du blant annet lese meldinger fra dine behandlere, sende meldinger til din behandler, se dine timeavtaler og legemidler, sende henvendelse om kommunale tjenester, se dine helseopplysninger og se prøvesvar. Du kan også få tilgang på vegne av andre, for eksempel barna dine eller som pårørende, hvis de ønsker at du skal ha oversikt og muligheter til å kommunisere på vegne av dem. 

HelsaMi erstatter ikke den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men er et tillegg og inneholder mer informasjon og flere funksjoner enn du finner på Helsenorge.no. 

Les mer om HelsaMi

Illustrasjon Helseplattformen - Klikk for stort bilde