Informasjon om vaksine

Koronavaksine 

Befolkingen mellom 18-64 år uten underliggende risiko er per i dag ikke anbefalt noen ny oppfriskningsdose. Det er allikevel åpnet opp for at de som selv ønsker det, kan få en ny dose.

Bakgrunnen for at denne gruppen i befolkningen per i dag ikke er inkludert i anbefalingene er først og fremst at risiko for alvorlig sykdomsforløp er vurdert å være lav.  

Mange kan likevel ha et ønske om å la seg vaksinere. Det kan handle om at man skal ut å reise, et ønske om å beskytte personer i nær omgangskrets eller andre grunner.  

Alle vaksiner har bivirkninger, også koronavaksine. De fleste bivirkningene er milde, men det er likevel riktig å informere om at mer alvorlige bivirkninger kan forekomme. Nytte må derfor veies opp mot eventuelle bivirkninger ved vaksinen.  

Det vil om kort tid bli lagt ut timer for vaksinering på www.helsenorge.no. Det vil fortsatt være mulig å ringe servicekontoret på telefon 74 04 82 00 for å bestille time til vaksinering.  

Se egen side for informasjon om korona.

 

Influensavaksine 

Det oppfordres samtidig sterkt om at personer i målgruppene lar seg vaksinere mot influensa. Influensasesongen forventes å være rundt hjørnet, og i år er det kanskje ekstra viktig å ta influensavaksine.

Etter flere år med koronarestriksjoner og svært lite influensa, forventer myndighetene at mange kan bli syke denne vinteren. Dette begrunnes først og fremst med at det er lenge siden sist gang vi hadde noe som lignet på et utbrudd med influensa i Norge. Dette fører til at den naturlige beskyttelsen vi har i kroppen, fordi vi har hatt influensa tidligere ikke er til stede. Spesielt er det mange barn som aldri har hatt influensa. Vær oppmerksom på at mange barn også er i risikogruppen, og er anbefalt influensavaksine.  

Influensavaksine til risikogrupper - FHI 

Influensavaksine til barn - FHI