Innskriving av elever til 1. klasse 2024-2025

Innskrivingsportalen åpner 24. november 2023, og siste frist for innskriving er 15. januar 2024.

Foresatte som har barn som skal skrives inn mottar en e-post eller et brev med informasjon om hvordan innskrivingen gjøres. Hvis du ikke har mottatt e-post eller brev kontakter du nærskolen

Starte på skolen i Verdal