Kunngjøringer

Vedtatt plan

Verdal kommunestyre har i møte den 27. februar 2023, sak 16/23, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Ørin sør II (utvidelse av Verdal industripark sørover)

 

Planer til offentlig ettersyn

Utvalg for plan og samfunn har i møte den 14. februar 2023, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende planforslag til detaljregulering og endring av kommunedelplan Verdal by sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Vinne barnehage

Detaljregulering for Øvre Fagerli og Hallemsåsen

Fortetting i villaområdene - forslag til mindre endring av kommunedelplan Verdal by