Nå starter retaksering av eiendommer i Verdal

Verdal kommune er etter loven pålagt å retaksere eiendommene i kommunen på nytt hvert tiende år. Fra nå og ut 2023, vil denne gjengen gå på befaring for å dokumentere forhold som har betydning for beregning av eiendomsskatt. Ta godt imot dem!

Besiktigere Verdal kommune - Klikk for stort bildeFremste rekke fra venstre: Geir Singstad, Ronny Sylta, Eigunn Bragstad. Bakre rekke fra venstre: Trond Moen, Frode Nielsen, Nicolas Bonazzi, Kåre Hauge, Bo Vidar Rotmo, Anne Lovise Liaklev.

Det er lov å ha ulikt syn på eiendomsskatt. Mange misliker den sterkt, og mener det er en usosial skatt. Andre mener skattene generelt sett er for lave og synes det er helt greit med eiendomsskatt som et lokalt tillegg til inntektsskatt, formuesskatt og andre offentlige skatter.

Uansett hva man måtte mene om eiendomsskatten, i Verdal har vært det politisk flertall for å ha denne skatten siden alminnelig eiendomsskatt ble innført fra 1. januar 2001. Ta derfor godt imot de som nå får i oppgave å gå på befaring – de utfører et lovpålagt oppdrag, det er jobben deres – det er ikke besiktigerne som har bestemt at det skal være eiendomsskatt i Verdal, ei heller hvor høy den skal være!

Besiktigernes oppgave er å gå på befaring av samtlige bolig-, fritid- og landbrukseiendommer i Verdal kommune. Alle disse eiendommene vil besiktiges utvendig. Besiktigerne vil sjekke fakta som er registrert i matrikkelen, eventuelt måle opp bygninger utvendig og registrere eventuelle manglende opplysninger. I tillegg vil de ta bilder av bygninger og dokumentere forhold som vil kunne påvirke verdifastsettelsen.

Viktig: De som kommer på befaring vil ha på seg gule vester og skal kunne legitimere seg med ID-kort!

Du som eier behøver ikke å være til stede under befaringen. Men hvis du selv ønsker å være til stede, meld fra om dette – enten via e-post (eiendomsskatt@verdal.kommune.no) eller på telefonnr. 477 97 866 (telefontid på hverdager mellom 09.00-11:00 og mellom 12:00-15:00) innen 1. mai 2023. Kommunen vil ta kontakt med deg før din eiendom skal inspiseres.

Næringseiendommer er noe mer komplisert å beregne taksten for, det er mer sammensatte eiendommer som i mange tilfeller også krever innvendig befaring – både for å konstatere riktig arealbruk og ikke minst tilstand på bygg. På de fleste næringseiendommer er derfor eier eller eierrepresentant til stede på dagtid når befaringen foregår. Våre medarbeidere tar kontakt i forkant av befaringen. Hvis eiendommen leies ut til andre, er det en fordel at leietaker informeres om befaringen.

Kommunestyret i Verdal har valgt sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt. Det er sakkyndig nemnd som har fått ansvaret for takseringsarbeidet, og som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen. Som et hjelpemiddel til befaringen og den påfølgende takseringen, utarbeides det egne takseringsregler. Disse reglene blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside når det ferdige dokumentet blir endelig vedtatt.

Takst og utregnet eiendomsskatt for 2024 blir lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars 2024. Huseierne vil få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og utregnet eiendomsskatt, samt informasjon om klageadgang.