Oppstart av arbeid med forvaltningsplan og besøksstrategi for Ørin naturreservat

Statsforvalteren kunngjør med dette oppstart av arbeidet med å utarbeide forvaltningsplan og besøksstrategi for Ørin naturreservat.

Les mer om bakgrunn og planprosess på statsforvalteren sine nettsider.

Statsforvalteren inviterer til et åpent møte, hvor rammene for planarbeidet blir gjennomgått, samt kartlegging av temaer som bør inngå i forvaltningsplanen. Alle kan delta.

  • Tid: onsdag 25. januar 2023 kl. 18:00 - 20:00
  • Sted: Kommunestyresalen, Verdal rådhus (Rådhusgata 2, 7650 Verdal)

Innspill til forvaltningsplanarbeidet sendes pr. e-post til sftlpost@statsforvalteren.no eller per post til:

Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

For spørsmål angående arbeidet, ta kontakt med:
Stine Krogfjord stkro@statsforvalteren.no
Tlf: 73 16 81 95

 

Frist for innspill: 22. februar 2023