Varsel om støyende arbeider på jernbanenettet

Bane NOR skal gjennomføre årlig vedlikehold av jernbanesporet på delstrekninger i Område Nord.

Dette omfatter:

  • Ballastsupplering hvor det kjøres ett tog med ti ballastvogner, som tømmer ny ballast i sporet.
  • Sporjustering der det kjøres ulike typer maskiner for justering av spor, punkter og sporveksler.

På grunn av den ordinære toggangen må arbeidene på deler av strekningene utføres om natten. Arbeidene kan medføre støy- og støvproblemer for nærliggende bebyggelse. Arbeidene gjennomføres alle ukedager, inkl. helg.

Prosjektet varsler naboer med SMS-varsling etter nærmere vurdering, spesielt i forhold til varighet.

Stort sett er dette arbeid som forstyrrer i kort tid da det er kontinuerlig fremdrift på arbeidstogene.

Perioder hvor jernbanenettet i Verdal vil bli berørt:

  • 3. juni - 19. juli
  • 21. august - 5. september
  • 16. - 23. september
  • 9. - 10. oktober

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:
Prosjektleder Tove Fjorden Ree
Tlf. 916 72 583
E-post: tove.fjorden.ree@banenor.no