Formannskapets innstilling til økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2023 ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Ønsker du å uttale deg til innstillingen kan du sende dette skriftlig til postmottak@verdal.kommune.no eller sende inn høringssvar under.

Du kan uttale deg fram til og med kommunestyrets møte mandag 12. desember 2022.

Her kan du sende inn høringsuttalelse på saker som er lagt ut til høring. De kan du også gjøre under den enkelte høringssaken.