Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2023 ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Ønsker du å uttale deg til innstillingen kan du sende dette skriftlig til postmottak@verdal.kommune.no eller sende inn høringssvar under.

Du kan uttale deg fram til og med kommunestyrets møte mandag 12. desember 2022.

Formannskapets innstilling

Økonomiplan 2023-2026 og Budsjett 2023 (med kommunale avgifter, eiendomsskatt mm)

Send inn høringssvar