Oppheving av reguleringsplaner

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes oppheving av 65 reguleringsplaner. Disse omhandler blant annet utbygde bolig- og hyttefelt, samt vegplaner.

Kommunen ønsker å oppheve reguleringsplaner som vurderes å ha utspilt sin rolle, og ikke lenger fungerer som hensiktsmessig og oppdatert grunnlag for kommunens byggesaksbehandling.

Vedlegg

  1. Kart - Områder med reguleringsplaner som vurderes opphevet (PDF, 3 MB)
  2. Liste over planer som vurderes opphevet (PDF, 168 kB)
  3. Vurdering av planer som foreslås opphevet (PDF, 5 MB)

 

Eventuelle uttalelser sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 20. september 2023. Uttalelser kan også sendes per post til: 

Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal

Meld gjerne fra om noe synes feil og bør rettes før planen vedtas. Planen legger bl.a. føringer for hvor mye du og naboen kan bygge, og i noen bolig- og hytteområder legges det opp til romsligere rammer for videre utbygging. Er alle lekeplasser og snarveger med? Er det andre forhold som bør hensyntas?

Digitale innsynsløsninger