Koronainformasjon

Selvtesting og behandling med Paxlovid

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen, og behandlingen bør starte så tidlig som mulig. Paxlovid foreskrives av lege.

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom bør teste seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer.

Ved positivt resultat eller forverring av symptomer bør personer med høy risiko for alvorlig forløp oppsøke lege.

Kontakt da fastlege, eller legevakt utenom fastlegens åpningstider.

I Verdal kommune kan selvtester til personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom hentes på servicekontoret på Verdal rådhus.

Mer informasjon om korona, risikogrupper og generelle smittevernråd finner du her: 
Koronavirus - Helsenorge

Rådet ved nyoppståtte luftveissymptomer er å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak

Hvis man MÅ oppsøke lege/apotek/butikk: Bruk munnbind!

 

Koronavaksine

Det anbefales oppfriskningsdose til:

Illustrasjon vaksinering covid-19 - Klikk for stort bilde
 • Alle personer over 65 år, og sykehjemsbeboere
 • Alle personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Gravide i 2. og 3. trimester 

Befolkingen mellom 18-64 år uten underliggende risiko er per i dag ikke anbefalt noen ny oppfriskningsdose. Det er allikevel åpnet opp for at de som selv ønsker det, kan få en ny dose.

Bakgrunnen for at denne gruppen i befolkningen per i dag ikke er inkludert i anbefalingene er først og fremst at risiko for alvorlig sykdomsforløp er vurdert å være lav.  

Mange kan likevel ha et ønske om å la seg vaksinere. Det kan handle om at man skal ut å reise, et ønske om å beskytte personer i nær omgangskrets eller andre grunner.  

Alle vaksiner har bivirkninger, også koronavaksine. De fleste bivirkningene er milde, men det er likevel riktig å informere om at mer alvorlige bivirkninger kan forekomme. Nytte må derfor veies opp mot eventuelle bivirkninger ved vaksinen.  

Informasjon om koronavaksinasjon og hvem som regnes som risikogruppe:
Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Når kan du få vaksinen?

 • Gjennomgått koronasykdom vil gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.
 • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Hvor kan du få vaksinen?

 • Vaksinekontoret annenhver tirsdag kl. 13 - 15, fra og med 24. januar.
 • På apotekene
  • Vitusapotek Verdal, Kvislatunet, Jernbanegata 9L
  • Boots apotek Verdal, Nordgata 13
  • Boots apotek Alti Verdal, Magnus den Godes veg 23

Bestill time for vaksinering
 

Vaksinekontoret/helsestasjonen: 74 04 83 50 

Vitusapotek Verdal: 74 07 77 26 eller via apotekets nettsider

Boots apotek Verdal: 74 07 50 50 eller via apotekets nettsider

Boots apotek Alti Verdal: 74 40 01 20 eller via apotekets nettsider

Ingen timebestilling via helsenorge.no eller servicekontoret.

 

Gjeldende anbefalinger

 • Det er ikke regler for karantene eller isolasjon.
 • Du trenger ikke teste deg for korona, selv om du har symptomer eller er nærkontakt til en smittet.
 • Du bør holde deg hjemme om du er syk med luftveissymptomer.
 • Du trenger ikke registrere positiv selvtest.
 • Du trenger ikke ta PCR-test. Behøver du dette for dokumentasjon i koronasertifikatet, må du betale for det selv. Ta da kontakt med fastlegen din.

 

Generell informasjon

For å finne de mest oppdaterte oversiktene over reiseregler, karanteneregler, isolasjonsregler og andre regler som gjelder på nasjonalt nivå, anbefales det å benytte sentrale myndigheters nettsteder: