Hva kan jeg gjøre på biblioteket?

 

Meråpent bibliotek

 

 

PC, kopi, utskrift og trådløst nett

 

 

Varm og kald drikke

 

 

Lese aviser og tidsskrifter

 

 

Digitale tjenester

 

 

Sitteplasser og utlån av rom

 

 

Spillkrok

 

Artikkelliste