Hva kan jeg gjøre på biblioteket?

Meråpent bibliotek

 

 

PC, kopi, utskrift og trådløst nett

 

 

Varm drikke

 

 

Lese aviser og tidsskrifter

 

 

Digitale tjenester

 

Sitteplasser og utlån av rom