Grande Entreprenør AS innstilles til å bygge Nye Vinne barnehage

Anbudskonkurransen for byggingen av Nye Vinne barnehage ble avgjort fredag. Blant totalt sju anbydere endte til slutt Grande Entreprenør opp med best totalscore.

Anbudskonkurransen ble vektet etter tre kriterier; pris, kompetanse og gjennomføringsplan. Vinneren scoret høyt på alle områder, og tildelingskriteriet pris ble til slutt avgjørende for at Grande Entreprenør gikk seirende ut av konkurransen.

Virksomhetsleder for barnehagene i Verdal kommune, Kristin Gomo Hallem, er svært fornøyd med at arbeidet med den nye barnehagen på Vinne nå er ett steg nærmere realisering.

- Vi som kjenner tilstanden ved de nåværende barnehagene i området kan ikke få nok fortgang i prosjektet, sier Hallem. Hun ser frem til at de ansatte i barnehagene og entreprenøren skal starte samspillsprosessen og sammen finne frem til en fremtidsrettet og god barnehage.

Kommunalsjef oppvekst i Verdal kommune, Harald Morten Steen, deler Hallem sin entusiasme for prosjektet, og ser frem til at ny barnehage på Vinne endelig blir realisert.

- Dette er et kjempeløft for Verdal kommune. Vi trygger våre barns oppvekstmiljø, det betyr bedre arbeidsbetingelser for våre ansatte, det øker både barnehagens og kommunens attraktivitet, og ikke minst vil barnehagebygginga komplementere den samlede utviklinga av hele Vinne-feltet, sier Steen.

Kommunen kan opplyse om at karenstiden på tildelingen løper frem til 10. oktober, og at kontraktsignering er planlagt senere i samme måned.