Slik styres Verdal kommune

Verdal kommune er en politisk styrt organisasjon. Det vil si at det er politikerne som tar de overordnede beslutningene. Administrasjonen står for den daglige driften av kommunen og gjennomfører det som politikerne har bestemt.

Under ser du hvordan Verdal kommune er organisert. 

Organisasjonskart for Verdal kommune

Politisk styring

I Verdal velger innbyggerne representanter til kommunestyret. Kommunestyret har 35 representanter, og består i valgperioden 2023-2027 av ni ulike partier/lister:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Industri- og Næringspartiet
  • SV - Sosialistisk Venstreparti
  • Senterpartiet
  • Rødt
  • Venstre
  • Verdalslista

Kommunen styres etter formannskapsmodellen, og kommunestyret er den øverste politiske myndigheten. Kommunestyret ledes av ordføreren.

I tillegg til kommunestyret har vi mange andre politiske organer som har ulike ansvarsområder.

Politisk ledelse

Politiske utvalg, politikere og medvirkningsråd

Administrativ styring

Kommunen må ha en administrasjon som passer på at det som er bestemt i kommunestyret faktisk skjer. Den øverste lederen for administrasjonen er kommunedirektøren. Kommunedirektøren skal passe på at det kommunestyret bestemmer blir gjennomført, og har ansvaret for den daglige driften av kommunen.
 

Kontaktinformasjon til administrasjonen