Administrativ ledelse og rådgivning

Kommunen må ha en administrasjon som passer på at det som er bestemt i kommunestyret faktisk skjer. Den øverste lederen for administrasjonen er kommunedirektøren. Kommunedirektøren skal passe på at det kommunestyret bestemmer blir gjennomført, og har ansvaret for den daglige driften av kommunen. Kommunedirektørens kontor består av kommunedirektøren, kommunalsjefer og rådgivere.