Velkommen til ny hjemmeside

Siden er fortsatt under utvikling og du kan oppleve at noe av sidene er tomme. I løpet av de nærmeste ukene vil det komme enda mer innhold på sidene. Det skal også utvikles flere digitale skjemaer som innbyggerne kan bruke. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan den nye hjemmeside fungerer - ris og ros kan du melde inn via vårt tilbakemeldingsskjema.

Medvirkning

Du kan være med å medvirke

Verdal kommune vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere næringsliv og lag/foreninger.

Her kan du få oversikt og følge arbeidet, samtidig vil du også kunne komme med innspill og tilbakemeldinger.

Kalender