Borgerlig giftemål

Verdal kommune har vigselsrett og det er ordfører, varaordfører og en folkevalgt som har myndighet til å utføre vigselsseremonien. 

Slik bestiller dere vigsel

Bestill prøvingsattest

Hvis du skal gifte deg, trenger vi at du aller først skaffer en prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene. 

Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten og er gyldig i 4 måneder.  Husk da å tilpasse det slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet du tenker å gifte deg

Verdal kommune har ikke innsyn i denne saksbehandlingen og kan ikke gi noen svar på spørsmål om saksgangen. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestill prøvingsattest 

Bestill vigsel

Vi anbefaler å vente med å sende ut bryllupsinvitasjoner og leie selskapslokale før søknad til kommunen er behandlet, og før prøvingsattesten er i orden. Det kan inntreffe særskilte omstendigheter, og Skatteetaten har i perioder lang saksbehandlingstid.

Når prøvingsattesten er i orden, kan du ta kontakt med oss og avtale tidspunkt for vigsel. 

Bestill vigsel

Det er likevel mulig å bestille vigsel før du bestiller prøvingsattest, for eksempel hvis dere planlegger bryllup til sommeren og trenger lang planlegging. 

Send prøvingsattesten til oss 

Når dere mottar prøvingsattesten, må denne ettersendes inn til oss. 

Send inn prøvingsattest

Hvis du av ulike grunner ikke får benyttet skjema, ta kontakt med oss:

E-post: postmottak@verdal.kommune.no

Telefon: 74 04 82 00

Når kan vi gifte oss?

Vielsen vil finne stede i kommunestyresalen i Verdal rådhus og gjennomføres på fredager i tidsrommet 10.00 – 15.00. I juli og første del av august vil det være begrenset kapasitet.

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?

Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunktet for vielsen før vi har mottatt denne. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet. 

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten.

Vigselen

Hva koster en borgerlig vigsel?

Å gifte seg hos oss er gratis, men ønsker dere mer ut over selve vielsesritualet, så som pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag må dette ordnes av brudeparet selv.

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter. Har dere valgt at prøvingsattesten skal sendes direkte til vigsler trenger dere kun å vise legitimasjon før vigselen.

Vitner

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forlovere eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Verdal kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Om seremonien

Seremonien tar ca. 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien, men dere må gi beskjed om dette på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Kunstneriske innslag og evt. blomster

Ønskes det spesiell pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag må dette ordnes av brudeparet selv. Gi beskjed om dette på forhånd. Det er elektronisk piano på vigselsrommet til disposisjon.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Vigslere

  • Ordfører Knut Snorre Sandnes
  • Varaordfører Hilde Daleng
  • Folkevalgt Hilde Gunn Slottemo
  • Folkevalgt Charlotte Fætten Aakerhus
  • Folkevalgt Randi Sjøvold Heggdal
  • Folkevalgt Bodil Ressem
  • Folkevalgt Trine Reitan
  • Folkevalgt Inga Zabinska
  • Kommunedirektør Geir Olav Jensen
  • Rådgiver Øystein Kvistad

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du Skatteetaten.