For ansatte

Lenker til ulike påloggingsløsninger som krever at du er ansatt i Verdal kommune og har brukernavn/passord. 

Innsia/intranett er ansattes inngangsportal til fagsystemer og andre interne systemer som ikke er listet opp i denne oversikten.

Ansatteoversikt

Innsia  - kommunens intranett

E-post  - Outlook

Horizon - innlogging fagsystemer

Phonero - sentralbord/bedriftskatalog

Ressursstyring Web  - arbeidsplaner/turnusoversikt

Selvbetjent passordskifte  - bytte av passord for Microsoft 365-bruker

Administrasjon av nettsider  - verdal.kommune.no 

Kort til Helseplattformen - reserver tidspunkt for produksjon av Helseplattform-kort