Hva med å bruke adventstida til å være fysisk aktive sammen?

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2023 ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Ønsker du å uttale deg til innstillingen kan du sende dette skriftlig til postmottak@verdal.kommune.no eller sende inn høringssvar under.

Du kan uttale deg fram til og med kommunestyrets møte mandag 12. desember 2022.

På grunn av manglende saker til behandling utgår planlagt møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 7.desember.

Vegstenging

Det foregår gravearbeid i Kroken Hage, Verdal.

Alle over 65 år og personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er lagt frem for formannskapet 03.11.2022.

Alle nødetatene, inklusive redningshelikopter, rykker ut til Verdal etter melding om helikopterhavari. Kommunen har aktivert POSOM-teamet.

helseplattformen

Mandag 31.10.22 går startskuddet på Rinnleiret, og i løpet av de nærmeste ukene skal 1700 ansatte fra Levanger og Verdal kommune gjennomgå opplæring i den digitale Helseplattformen. 

egenberedskap

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.

vuku

Av hensyn til sikkerheten så blir det nødvending å stenge turstien forbi Vukuhallen. Det er i dag stor aktivitet ved hallen i forbindelse med flomvollarbeidet, med graving og massetransport.

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid og utsendt høringsforslag for Ørin Sør II i Verdal kommune.

Da har du mulighet til å søke på kommunens utviklingsstipend for ungdom.

Oppstart av planarbeid for Storholmen-området i Verdal kommune.