Ferie og fridager i skolen

Her får du oversikt over skoleruta med alle ferie- og fridager for 1. - 10. trinn.

Verdal kommune følger Trøndelag fylkeskommunes skolerute, så om du ønsker å skrive ut skoleruten, kan den lastes ned fra fylkeskommunens sider. 

Planleggingsdager

Planleggingsdagene er felles for lærere og assistenter. Derfor er også SFO stengt disse dagene.