Helseplattformen

Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

HelsaMi er en innbyggerportal som hjelper deg med å få oversikt over helseopplysningene dine. Du kan også ha en enkel og sikker dialog med helsetjenesten. HelsaMi kan du logge deg på via nettet eller via en egen app på mobilen.

Fra 11. februar 2023 tok Verdal kommune i bruk Helseplattformen. Det betyr at du kan se timeavtaler, helseopplysninger, brev, meldinger og sammendrag av besøk du har hatt hos kommunehelsetjenesten. Dersom du har hatt kontakt med St. Olavs hospital, vil opplysninger om behandling derfra finnes i HelsaMi. St. Olavs tok i bruk Helseplattformen i 2022.

HelsaMi - Klikk for stort bilde

Du kan også få tilgang som pårørende eller på vegne av egne barn.

Det er helt frivillig å bruke HelsaMi. Du kan bruke telefon og brev i posten som før.

Trenger du hjelp med å forstå HelsaMi? Da kan du kontakte brukerstøtte på tlf. 72 88 37 97 hverdager mellom 09.00 og 15.00.

HelsaMi erstatter ikke den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men er et tillegg og inneholder mer informasjon og flere funksjoner enn du finner på Helsenorge.no. 

Har du lastet ned HelsaMi?

 HelsaMi  Helseplattformen sine nettsider