Helseplattformen

Velferd, og helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Verdal kommune skal bytte pasientjournalsystem til Helseplattformen.

Med Helseplattform-løsningen blir helsetjenesten i Midt-Norge først i landet med en felles pasientjournal «En innbygger- en journal».

Kommuner, sykehus, legevakt og fastlege vil ved å ta i bruk Helseplattformen, ha en felles pasientjournal som gir mulighet til å samhandle på en helt annen måte enn i dag, hvor alle aktørene har forskjellige systemer.  

Oppstartsdatoer for Verdal kommune er 11. februar 2023.

Helseplattformen skal blant annet gi:

  • Økt kvalitet i pasientbehandling
  • Bedre pasientsikkerhet
  • Mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. 

 

Forside - Helseplattformen 

Som innbygger vil du få tilgang til dine egne opplysninger fra pasientjournalen i Helseplattformen.