Kommunale planleggingsdager

Høsthalvåret 2023

Uke 35 – Fredag 1. september

Uke 42 – Fredag 20. oktober

Uke 48 – Onsdag 29. november

Vårhalvåret 2024

Uke 4 – Mandag 22. januar

Uke 10 – Fredag 8. mars

Uke 25 – Fredag 21. juni