Kommunale planleggingsdager

Høsthalvåret 2022:

Uke 36 – Fredag 9. september

Uke 42 – Fredag 21. oktober

Uke 48 – Onsdag 30. november

Vårhalvåret 2023:

Uke 3 – Onsdag 18. januar

Uke 11 – Fredag 17. mars

Uke 25 – Fredag 23. juni