Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. 

Betalingssatser i barnehage

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri.

Matkostnader kommer i tillegg. Matkostnadene varierer mellom barnehagene, avhengig av hva som er mattilbudet.

Prisliste for barnehageplass

100 % plass kr 3050,- pr mnd. Fra 01.01.2023 kr 3000,- pr mnd.

   80% plass kr 3020,- pr mnd. Fra 01.01.2023 kr 2970,- pr mnd.

  • Måltider selges til kostpris.
  • For sen henting: kroner 400,-
  • Kjøp av enkeltdager (ved ledig kapasitet) kroner 500,-
  • Noen barnehager tilbyr bleieavtale, kostnad kommer i tillegg til foreldrebetaling og kostpris. 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av den totale årsinntekten sin for en barnehageplass.
  • Du må søke for hvert barnehageår og legge ved skattemeldingen eller annen dokumentasjon på inntekt i søknaden.
  • Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager.
  • Vedtaket gjelder fra den 1. i måneden etter at fullstendig søknad er levert. 

Gratis kjernetid

Er husholdningens inntekt lavere enn 598 825 kroner og barnet er 2, 3, 4 eller 5 år, har du også krav på gratis barnehage 20 timer i uka. Barn med utsatt skolestart har samme rettighet.

Her søker du om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknadsskjema

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune.

  • 30% prisreduksjon for det andre barnet
  • 50% prisreduksjon for det tredje barnet og oppover

Aktuelle lenker

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (udir.no)