Vannmåler

Det er krav til å montere vannmåler:

  • i alle nye bygg.
  • i alle næringsbygg uavhengig av alder/når de er tilkoblet.

Alle huseiere er forpliktet til å avgi målerstanden av deres vannmåler hvert år. Dette kan du gjøre via SMS eller på avlesningskort. Avlesningskort sendes i posten til de som ikke er oppført med mobilnummer i telefonregisteret.

Fristen for avlesningen står på SMS og/eller på vannmålerkort.

SMS

Mottar du en SMS kan du svare på denne med avlest målerstand, det trengs ikke noen kode. Husk å sjekke at målernummeret i mottatt SMS-varsel stemmer med målernummeret på vannmåleren. Start avlesingen fra venstre. 

  • Tall bak komma eller røde tall skal ikke registreres.
  • Nuller foran avlest stand skal ikke tas med.
  • Det skal ikke være tekst i avlesningen (som for eksempel «vannmåleravlesning»)

 Du vil motta kvitteringsmelding etter innsending.

Svarfrist SMS: 11. desember 2022.

Svarer du ikke på tilsendt SMS, vil du motta avlesningskort like over nyåret.

Vannmålerkort

Man kan melde inn vannmålerstand via www.leseav.no eller ved å sende svarslippen på avlesningskortet i retur.

NB! Du kan ikke svare her før du har mottatt vannmålerkort.

Dersom du ønsker å svare via nettsidene, vil registreringen være åpen frem til 6. januar 2022.

Dersom du ønsker å svare via post må du sende svarslippen innen fristen som er oppgitt på vannmålerkortet. Dette for at kommunen skal ha tid til å få med avlesningen innen årets vannmåleroppgjør. Svarslippen er ferdig frankert.

Takk for din hjelp til å registrere ditt vannforbruk. 

Ved manglende avlesning må kommunen stipulere et forbruk for 2022, samt stipulere et forskudd for 2023. Ved gjentagende manglende avlesning, vil dette medføre straffegebyr. 

Hva skjer hvis jeg ikke melder inn?

Hvis Verdal kommune ikke mottar en avlesning, vil det også i noen tilfeller være aktuelt at en person fra Vann- og avløpsetaten kommer og foretar en avlesning av vannmåleren.

Innmelding av vannmåler

Melding om montering av vannmåler - kun for autoriserte rørleggere

 

Spørsmål angående vannmåler?

Send e-post