Vannmåler

Vannmåleravlesning

Alle huseiere er forpliktet til å avgi målerstanden av deres vannmåler hvert år. Dette kan du gjøre via SMS eller på avlesningskort. Avlesningskort sendes i posten til de som ikke er oppført med mobilnummer i telefonregisteret.

Fristen for avlesningen står på SMS og/eller på vannmålerkort.

SMS

Mottar du en SMS kan du svare på denne med avlest målerstand - det trengs ikke noen kode. Husk å sjekke at målernummeret i mottatt SMS-varsel stemmer med målernummeret på vannmåleren. Start avlesingen fra venstre. 

  • Tall bak komma eller røde tall skal ikke registreres.
  • Nuller foran avlest stand skal ikke tas med.
  • Det skal ikke være tekst i avlesningen (som for eksempel «vannmåleravlesning»)

 Du vil motta kvitteringsmelding etter innsending.

Svarfrist SMS: 10. desember 2023.

Svarer du ikke på tilsendt SMS, vil du motta avlesningskort like over nyåret.

Avlesningskort

Man kan melde inn vannmålerstand via www.leseav.no eller ved å sende svarslippen på avlesningskortet i retur.

NB! Du kan ikke svare her før du har mottatt vannmålerkort.

Dersom du ønsker å svare via nettsidene, vil registreringen være åpen frem til 7. januar 2024.

Dersom du ønsker å svare via post må du sende svarslippen innen fristen som er oppgitt på vannmålerkortet. Dette for at kommunen skal ha tid til å få med avlesningen innen årets vannmåleroppgjør. Svarslippen er ferdig frankert.

Ofte stilte spørsmål om vannmåler

Montering av vannmåler

Det er krav til å montere vannmåler:

  • i alle nye bygg
  • i alle næringsbygg uavhengig av alder/når de er tilkoblet

Melding om montering av vannmåler - kun for autoriserte rørleggere

Priser for vann og avløp

Gebyrliste

Spørsmål angående vannmåler?

Send e-post