Miljøteam Ungdomsskole

Miljøteam ungdomsskole er et frivillig lavterskeltilbud til alle ungdomsskoleelever og deres foreldre!

Hva gjør vi?

Vi bruker god tid på å bli kjent med skolens elever og er tilgjengelige for både elever, foreldre, skolens ansatte og andre samarbeidspartnere. For å få til dette bruker vi blant annet mye tid sammen med elever i friminutt og er pådrivere for å få i gang positive aktiviteter sammen med elevene. Så fremt det er mulig er vi med på turer og aktivitetsdager i regi av skolen og er stort sett alltid til stede på skolens foreldremøter.

Hva kan ungdommer snakke med oss om?

De fleste som kommer i kontakt med oss har små eller store utfordringer som de ønsker bistand til. Det kan være alt fra kjærlighetssorg, vennskap, mobbing, sosiale medier, konflikter med mor/far eller bestevenner. Noen har kommet på kant med lærere og ønsker hjelp til å rydde opp i det.

Hva kan foreldre ta kontakt med oss om?

Foreldre kan for eksempel kontakte oss for veiledning i forhold til grensesetting og konflikter i heimen, bekymringer rundt vennenettverk og bruk av sosiale medier. Vi er også inne i saker der foreldre synes samarbeidet med skolen er vanskelig.

Fokus på trygge overganger

I overgangene mellom barneskole og ungdomsskole samt fra ungdomsskole til videregående er vi aktivt inne i prosessen for å gjøre disse overgangene så trygg som mulig for både elever og foreldre. Vi er blant annet på besøk på alle barneskolene siste semester i 7.trinn, og vi kan også være med på besøksdager på videregående.

Gratis aktiviteter i skoleferier

Vi jobber aktivt for at elever skal ha positive aktiviteter å gå til etter skoletid. Vi tilbyr så langt det lar seg gjøre aktivitetsdager i høstferien og vinterferien, samt diverse sommerturer de siste to ukene i juni. Vi samarbeider i tillegg tett med andre aktører for å tilby positive aktiviteter for ungdom i Verdal. Ønsker du mer info om våre aktiviteter kan du like oss på facebook eller ta direkte kontakt med oss.

Miljøteam ungdomsskole Verdalsøra  

Miljøteam ungdomsskole Vuku

Taushetsplikt

Miljøterapeuter i Miljøteam har taushetsplikt og har i utgangspunktet ikke lov til å gå videre med det ungdommen eller foreldre forteller. Hvis et problem er så alvorlig at det kan gå ut over liv og helse kan en sosialarbeider bryte taushetsplikten. Da skal ungdommen/foreldrene informeres, og får si hva den mener.

I enkelte saker er det naturlig å samarbeide med andre kommunale tiltak som for eksempel     ungdomskontaktene. Før vi inngår et samarbeid med andre vil det innhentes samtykke slik       at informasjon kan deles uten hinder av taushetsplikten.

Besøkstid

Representanter fra Miljøteam er til stede på skolen stort sett hver dag. Du finner oss i elevarealet eller på kontoret mellom kl. 08:00 og 15:30. Hvis du ser oss, er det bare å ta kontakt eller du kan ringe oss på mobil eller sende en SMS. Hvis du ikke får svar med en gang, ringer vi deg tilbake så fort vi har tid.

Mange tar også kontakt gjennom facebooksiden: Miljøteam ungdomsskole Verdalsøra

 

Besøksadresse:
Verdalsøra ungdomsskole

Miljøteam ungdomsskole
Ringveg Nord 1
7650 Verdal