Gravemelding

Kommunen anbefaler at alle lednings- og kabeleierne kontaktes ved all graving. 

Vær oppmerksom på om det er kulturminner i graveområdet. Kontroll av dette inngår ikke i kommunens behandling.

Krav om kommunalt godkjent gravemelding før gravingen igangsettes.

Ved graving som berører kommunal eiendom, inkludert:

  • Graving i kommunale veg-, torg- og grøntarealer
  • Graving i forbindelse med private vann- og avløpsledninger (=stikkledninger) knyttet til kommunalt vann- og avløpsnett
  • Graving i forbindelse med kommunale hovedledninger
  • Ved graving som omfattes av plan- og bygningslovens § 20-1

Skjema gravemelding (PDF, 206 kB)

Veiledning til gravemeldingsskjema (PDF, 98 kB)

Gravemelding sendes til gravemelding@verdal.kommune.no.

Samarbeidskommunene har felles betingelser for graving som berører kommunale anlegg/eiendommer. Disse er gjengitt i kommunens behandlingsskjema for gravemelding, som utleveres sammen med ferdigbehandlet gravemelding.

Henvendelse til ledningseiere:

TelenorNTE og Steinkjer kommune
E-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no
Web: ledningsportalen.no/
 
Verdal Kabel-TV
E-post: post@vktv.no
Web: vktv.no

Verdal kommune
E-post: gravemelding@verdal.kommune.no
Web: www.verdal.kommune.no

Levanger kommune
E-post: gravemelding@levanger.kommune.no
Web: www.levanger.kommune.no
 
Ved innlevering av gravemelding til kommunen benyttes alltid kommunenes felles gravemeldingsskjema. Det samme skjemaet kan med fordel også benyttes for innlevering av gravemelding til de andre lednings- og kabeleierne. For raskest mulig behandling anbefales det å bruke e-post.

Kart påført graveområde skal alltid være vedlagt gravemeldingen.