Innskriving av elever til 1. klasse 2024-2025

Skoleinnmelding

Starte på skolen i Verdal

Siste frist for innskriving er 15. januar 2024.

Medvirkning

Du kan være med å medvirke

Verdal kommune vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere næringsliv og lag/foreninger.

Her kan du få oversikt og følge arbeidet, samtidig vil du også kunne komme med innspill og tilbakemeldinger.

Kalender