Familiehjelpa

Familiehjelpa er et frivillig og gratis lavterskeltilbud for barn og familier i Verdal kommune.

Familielivet kan i perioder by på ulike utfordringer og være krevende. Sammen med familien ønsker Familiehjelpa å finne gode løsninger og legge til rette for at barn, unge og deres familier får rask og riktig hjelp når de har behov for det. 

I kontakten med Familiehjelpa ønsker vi at familier skal bli møtt med varme og respekt, av trygge fagfolk som tar utgangspunkt i det familien ønsker. 

Familiehjelpa ønsker å bidra til at barn, unge og foreldre skal gis støtte og hjelp til å mestre egne liv på måter som er utviklingsstøttende og som fremmer god psykisk helse. 

Vi tilbyr både individuelle samtaler med barn, unge og voksne, foreldresamtaler og samtaler med hele familien. Vi jobber tillitsbasert og er opptatt av å involvere nettverk. 

Du trenger ingen henvisning og kan selv ta kontakt. 

Tiltak i Familiehjelpa:

  • Familieteam
  • Familieveileder
  • Familieråd

Om tilbudet

I familiehjelpa møter du ansatte med ulik fagbakgrunn som samarbeider godt med andre tjenester i Verdal kommune.

Vi jobber tverrfaglig og hjelper deg å finne frem til andre relevante tjenester ved behov.

Hvordan ta kontakt med oss?

Ring Familiehjelpa ved Inger Lise Petersen eller Maria Syrstad Dalheim, eller bruk kontaktskjema til Familiehjelpa, så avtaler vi tid for en samtale. Alle som jobber i Familiehjelpa, har taushetsplikt.

Er du usikker på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt på telefon, så finner vi ut av det sammen. 

Telefon: 404 01 093

Telefontider:

  • Mandag: 10:30 – 12:30
  • Tirsdag: Stengt
  • Onsdag: 09:00 – 11:00
  • Torsdag: 09:00 – 11:00
  • Fredag: Stengt

Kontaktskjema