Kriminalforebyggende - SLT koordinator

Kriminalitetsforebyggende koordinator skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak, med hovedinnsats for barn og unge, men hele befolkningen er målgruppe.

Oppgaver

 • sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Her hører også næringsliv og frivillige organisasjoner med, samt fylkesmann og fylkeskommune.
 • sikre at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak.
 • SLT-koordinator er leder for koordineringsgruppen i SLT, pådriver og sekretær i politirådet

Saksfelt for politiråd og SLT-korodinator

 • oppvekst og levekår
 • barn og ungdom
 • fritid
 • organisert kriminalitet
 • ordenssituasjonen
 • planlegging av fysiske omgivelser/ reguleringsplaner
 • trafikkforhold og samferdsel
 • forhold rundt skjenking og utelivsbransjen
 • narkotikasituasjonen
 • integreringsspørsmål
 • prostitusjon og menneskehandel
 • store arrangementer der politiet skal involveres

 

Kontakt

Siri Kristin Strand

Telefon: 907 80 374

E-post: siri.strand@verdal.kommune.no

Politikontakt Verdal kommune: Toril Strand Susegg